1 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1611
1 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT16111 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT16111 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT16111 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT16111 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1611

1 đánh giá
  • - Trọng lượng nâng: 1 tấn
  • - Độ cao nâng: 3m
  • - Số dây xích nâng: 1

Giá tốt nhất từ Lazada : 867,000₫ Lazada
5 sản phẩm giá từ 867,000₫ - 1,055,000₫
Đánh giá từ người mua
Lazada Customer

Đã mua tại Lazada

cực kỳ tệ
02-06
Bài viết đánh giá