1 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1611
1 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1611

1 đánh giá
  • - Trọng lượng nâng: 1 tấn
  • - Độ cao nâng: 3m
  • - Số dây xích nâng: 1

Giá tốt nhất từ Lazada : 867,000₫ Lazada
5 sản phẩm giá từ 867,000₫ - 1,055,000₫
Đánh giá từ người mua
Lazada Customer

Đã mua tại Lazada

cực kỳ tệ
02-06
Bài viết đánh giá