Ấm sắc thuốc Gali GL-1802 - 3.3 lít, 450W
Ấm sắc thuốc Gali GL-1802 - 3.3 lít, 450WẤm sắc thuốc Gali GL-1802 - 3.3 lít, 450WẤm sắc thuốc Gali GL-1802 - 3.3 lít, 450WẤm sắc thuốc Gali GL-1802 - 3.3 lít, 450WẤm sắc thuốc Gali GL-1802 - 3.3 lít, 450W

2 đánh giá

Công suất:220V/450W
Dung tích:3.3L
Vỏ siêu: đất nung
Thân ấm bằng gốm
Tự động chuyển sang chế độ giữ ấm (70C) khi lượng nước trong ấm còn 1/3
Có hệ thống bảo vệ chống quá tải nhiệt
Điều chỉnh lượng thuốc và thời gian sắc theo nhu cầu


Giá tốt nhất từ Shopee : 427,500₫ Shopee
14 sản phẩm giá từ 427,500₫ - 900,000₫
Bài viết đánh giá
Gợi ý tìm kiếm