Cờ lê vòng miệng Tolsen 15068 - 16x17mm
Cờ lê vòng miệng Tolsen 15068 - 16x17mmCờ lê vòng miệng Tolsen 15068 - 16x17mmCờ lê vòng miệng Tolsen 15068 - 16x17mmCờ lê vòng miệng Tolsen 15068 - 16x17mmCờ lê vòng miệng Tolsen 15068 - 16x17mm

5 đánh giá

Chi tiết: 16x17mm
Chất liệu: Hợp kim thép


Giá tốt nhất từ Shopee : 52,000₫ Shopee
6 sản phẩm giá từ 52,000₫ - 95,000₫
Bài viết đánh giá