Củ sạc ô tô ROCK Kotor RCC0109
Củ sạc ô tô ROCK Kotor RCC0109Củ sạc ô tô ROCK Kotor RCC0109Củ sạc ô tô ROCK Kotor RCC0109Củ sạc ô tô ROCK Kotor RCC0109Củ sạc ô tô ROCK Kotor RCC0109

2 đánh giá

2 cổng ra 5V/2.4 A sạc 2 thiết bị cùng lúc

Đầu vào 12v- 24V

Đầu ra 2.4A

Đầu sạc phát sáng


Giá tốt nhất từ Tiki : 197,000₫ Tiki
6 sản phẩm giá từ 197,000₫ - 260,000₫
Bài viết đánh giá