ĐÈN CHIẾU SÁNG DÙNG PIN LIOA ELQ1X13WPIN
ĐÈN CHIẾU SÁNG DÙNG PIN LIOA ELQ1X13WPINĐÈN CHIẾU SÁNG DÙNG PIN LIOA ELQ1X13WPINĐÈN CHIẾU SÁNG DÙNG PIN LIOA ELQ1X13WPINĐÈN CHIẾU SÁNG DÙNG PIN LIOA ELQ1X13WPINĐÈN CHIẾU SÁNG DÙNG PIN LIOA ELQ1X13WPIN

Sử dụng pin 7,4V - 4400 mAh
Sử dụng bóng Led
Hoặc Compact 220V


Giá tốt nhất từ Lazada : 486,000₫ Lazada
5 sản phẩm giá từ 486,000₫ - 540,000₫
Đánh giá trên Youtube
Đèn chiếu sáng khẩn cấp Lioa ELQ1X13W 1 : 15

Đèn chiếu sáng khẩn cấp Lioa ELQ1X13W

Lạc Lạc

28

Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Lioa ELQ1X13W 1 : 15

Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp Lioa ELQ1X13W

Hòa Lạc

12

Đèn pin xách tay khẩn cấp Lioa ELQ1X13W 1 : 16

Đèn pin xách tay khẩn cấp Lioa ELQ1X13W

Hòa Lạc

16

Đèn sạc Lioa 1 : 08

Đèn sạc Lioa

Lạc Lạc

60

Bài viết đánh giá