Đánh giá từ người mua

Nguyễn Hải Trung
Nguyễn Hải Trung

Đã mua tại Tiki

Giao hàng lâu quá, và hàng ghi k rõ sản xuất ở đâu, làm mình như bị lừa vậy
Nguyễn Hải Trung
04-11
Bài viết đánh giá