Điện thoại Samsung Galaxy A50 (4GB|64GB)
Điện thoại Samsung Galaxy A50 (4GB|64GB)Điện thoại Samsung Galaxy A50 (4GB|64GB)Điện thoại Samsung Galaxy A50 (4GB|64GB)Điện thoại Samsung Galaxy A50 (4GB|64GB)Điện thoại Samsung Galaxy A50 (4GB|64GB)

Giá tốt nhất từ Shopee : 779,000₫ Shopee
25 sản phẩm giá từ 779,000₫ - 4,495,000₫
25 nơi bán, giá từ 779,000₫ - 4,495,000₫
Đánh giá trên Youtube
Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A50 9 : 57

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A50

Vật Vờ Studio

783955

Mở hộp Samsung GALAXY A50 chính hãng 😍 5 : 42

Mở hộp Samsung GALAXY A50 chính hãng 😍

Vật Vờ Studio

576959

Đánh giá Galaxy A50s 8 : 21

Đánh giá Galaxy A50s

Tinh tế

129844

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A50 sau 2 tuần sử dụng 11 : 33

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A50 sau 2 tuần sử dụng

ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ

56848

Bài viết đánh giá