Đồ chơi mô hình Lego Creator – Ngôi nhà nghỉ dưỡng bể bơi 31067 (356 mảnh ghép)
Đồ chơi mô hình Lego Creator – Ngôi nhà nghỉ dưỡng bể bơi 31067 (356 mảnh ghép)Đồ chơi mô hình Lego Creator – Ngôi nhà nghỉ dưỡng bể bơi 31067 (356 mảnh ghép)Đồ chơi mô hình Lego Creator – Ngôi nhà nghỉ dưỡng bể bơi 31067 (356 mảnh ghép)Đồ chơi mô hình Lego Creator – Ngôi nhà nghỉ dưỡng bể bơi 31067 (356 mảnh ghép)Đồ chơi mô hình Lego Creator – Ngôi nhà nghỉ dưỡng bể bơi 31067 (356 mảnh ghép)

2 đánh giá
  • Gồm 356 mảnh ghép
  • Dành cho trẻ từ 7 - 12 tuổi
  • Kích thước: 35.4 x 19.1 x 7cm

Giá tốt nhất từ Shopee : 530,000₫ Shopee
5 sản phẩm giá từ 530,000₫ - 1,099,000₫
Bài viết đánh giá