Gió Trên Đồng
Gió Trên ĐồngGió Trên ĐồngGió Trên ĐồngGió Trên Đồng

Tập hợp ở đây 12 truyện được in từ năm 1993 đến 2011. Gợi ý tên tập là "Sống Kịch" hoặc những cái tên khác, Nguyễn Kim Châu nhất quyết không, phải là "Gió trên đồng". Tên người cũng như tên tác phẩm vì sao như vậy, thật khó lý giải. Là vận,...


Giá tốt nhất từ Tiki : 33,000₫ Tiki
2 sản phẩm giá từ 33,000₫ - 35,000₫

Quay về trang chi tiết