Hạt giống cà chua F1 Phú Nông T-11 (0,1g)
Hạt giống cà chua F1 Phú Nông T-11 (0,1g)Hạt giống cà chua F1 Phú Nông T-11 (0,1g)Hạt giống cà chua F1 Phú Nông T-11 (0,1g)Hạt giống cà chua F1 Phú Nông T-11 (0,1g)Hạt giống cà chua F1 Phú Nông T-11 (0,1g)

12 đánh giá

Giá tốt nhất từ Shopee : 9,500₫ Shopee
10 sản phẩm giá từ 9,500₫ - 17,000₫
Đánh giá từ người mua
Duyanh

Đã mua tại Lazada

Nhanh lên mầm
08-11
N*** Tung
N*** Tung

Đã mua tại Sendo

mua hạt giống cà chua f1 sao giao hàng củ cải đỏ hả.
N*** Tung
12-11
Bài viết đánh giá