Horrible Science - Thế Giới Ô Nhiễm
Horrible Science - Thế Giới Ô NhiễmHorrible Science - Thế Giới Ô NhiễmHorrible Science - Thế Giới Ô NhiễmHorrible Science - Thế Giới Ô NhiễmHorrible Science - Thế Giới Ô Nhiễm

13 đánh giá

Tập sách về cuộc sống quanh ta, về sự lạm dụng và phung phí tài nguyên của con người gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành tinh, nhưng được thể hiện một cách nhẹ nhàng,...


Giá tốt nhất từ Tiki : 39,690₫ Tiki
4 sản phẩm giá từ 39,690₫ - 49,000₫
Đánh giá trên Youtube
The Story of Stuff 21 : 17

The Story of Stuff

The Story of Stuff Project

6378105

Overpopulation – The Human Explosion Explained 6 : 40

Overpopulation – The Human Explosion Explained

Kurzgesagt – In a Nutshell

10057608

How to Talk About the Environment in English - Spoken English Lesson 15 : 24

How to Talk About the Environment in English - Spoken English Lesson

Oxford Online English

236250

Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food 9 : 03

Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food

Kurzgesagt – In a Nutshell

7938802

Bài viết đánh giá