Laptop Dell Inspiron 3576-70153188
Laptop Dell Inspiron 3576-70153188Laptop Dell Inspiron 3576-70153188Laptop Dell Inspiron 3576-70153188Laptop Dell Inspiron 3576-70153188Laptop Dell Inspiron 3576-70153188

10 đánh giá

Màn hình: 15.6" Full HD
CPU: Intel Core i5-8250
RAM: 4GB/HDD: 1TB, VGA: 2GB
HĐH: Free Dos


Giá tốt nhất từ Tiki : 11,999,000₫ Tiki
5 sản phẩm giá từ 11,999,000₫ - 16,290,000₫
Bài viết đánh giá