Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW180RFE 18V
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW180RFE 18VMáy siết bu lông dùng pin Makita DTW180RFE 18VMáy siết bu lông dùng pin Makita DTW180RFE 18VMáy siết bu lông dùng pin Makita DTW180RFE 18VMáy siết bu lông dùng pin Makita DTW180RFE 18V

- Ốc đàn hồi cao: M6 - M12
- Cốt: 9.5 mm
- Tốc độ không tải Cứng / Mềm: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 v/p
- Tốc độ đập Cứng / Mềm: 0 - 3,600 / 0 - 2,000 l/p
- Lực siết tối đa 180 Nm


Giá tốt nhất từ Lazada : 2,636,000₫ Lazada
5 sản phẩm giá từ 2,636,000₫ - 6,479,000₫
Bài viết đánh giá