1 nơi bán, giá từ 2,000,000₫ - 2,000,000₫
Đánh giá trên Youtube
iPad 1Wifi, 3G, 64Gb - Máy tính bảng nghe gọi, giá hơn 2 triệu 7 : 09

iPad 1Wifi, 3G, 64Gb - Máy tính bảng nghe gọi, giá hơn 2 triệu

dReview

130020

Bài viết đánh giá