Micro karaoke không dây Sunrise SM-242
Micro karaoke không dây Sunrise SM-242Micro karaoke không dây Sunrise SM-242Micro karaoke không dây Sunrise SM-242Micro karaoke không dây Sunrise SM-242Micro karaoke không dây Sunrise SM-242
  • Nguồn 220V 50/60Hz
  • Phạm vi hoạt động >100dB
  • Receiver : 17,8 x 12 x 4 cm

Giá tốt nhất từ Lazada : 970,000₫ Lazada
6 sản phẩm giá từ 970,000₫ - 980,000₫
Bài viết đánh giá
Gợi ý tìm kiếm