Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới (Phiên Bản Đặc Biệt - Tặng Kèm Sổ Tay & CD)
Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới (Phiên Bản Đặc Biệt - Tặng Kèm Sổ Tay & CD)Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới (Phiên Bản Đặc Biệt - Tặng Kèm Sổ Tay & CD)Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới (Phiên Bản Đặc Biệt - Tặng Kèm Sổ Tay & CD)Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới (Phiên Bản Đặc Biệt - Tặng Kèm Sổ Tay & CD)

27 đánh giá

Gồm hơn 30 tản văn - cảm thức ngắn được Iris Cao viết trong gần 2 năm dưới hình thức nhật ký online
Người xem sẽ rất dễ dàng tìm thấy những cảm xúc của mình đâu đó được nói lên bằng con chữ
Cuốn sách đầu tiên Iris Cao một mình đảm nhận khá nhiều khâu từ viết sách đến thực hiện mỹ thuật cho tác phẩm


Giá tốt nhất từ Lazada : 37,000₫ Lazada
7 sản phẩm giá từ 37,000₫ - 80,000₫
Đánh giá từ người mua
Nee H.
Nee H.

Đã mua tại Lazada

Nội dung bt
08-06
Bài viết đánh giá