Nguồn Golden Field Twinkle G4 500W
Nguồn Golden Field Twinkle G4 500WNguồn Golden Field Twinkle G4 500WNguồn Golden Field Twinkle G4 500WNguồn Golden Field Twinkle G4 500WNguồn Golden Field Twinkle G4 500W
  • Chuẩn nguồn: 80 Plus
  • Công suất danh định: 500W
  • Quạt: Fan 12cm

Giá tốt nhất từ Lazada : 650,000₫ Lazada
8 sản phẩm giá từ 650,000₫ - 895,000₫
Bài viết đánh giá