Sạc Dự Phòng Lenyes L400 4500mAh
Sạc Dự Phòng Lenyes L400 4500mAhSạc Dự Phòng Lenyes L400 4500mAhSạc Dự Phòng Lenyes L400 4500mAhSạc Dự Phòng Lenyes L400 4500mAhSạc Dự Phòng Lenyes L400 4500mAh
  • Dung lượng: 4500mAh
  • Đầu vào: 5V/1A
  • Đầu ra: 5V/1A

Giá tốt nhất từ Shopee : 144,000₫ Shopee
5 sản phẩm giá từ 144,000₫ - 270,000₫
Bài viết đánh giá