Sách "Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng"
Sách "Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng"Sách "Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng"Sách "Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng"Sách "Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng"Sách "Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng"

Là hành trình xây dựng sự nghiệp của ông hoàng của ngành kinh doanh bảo hiểm
Những câu chuyện hết sức đời thường nhưng hàm chứa bài học sâu sắc
Sách viết hàm súc, khoa học, dễ dàng nắm bắt


Giá tốt nhất từ Lazada : 65,000₫ Lazada
3 sản phẩm giá từ 65,000₫ - 89,000₫
Đánh giá trên Youtube
Sách Hay Mỗi Ngày Số 12 : Ngồi Khóc Trên Cây 5 : 00

Sách Hay Mỗi Ngày Số 12 : Ngồi Khóc Trên Cây

Sách Cho Cuộc Sống

1256

Sách hay mỗi ngày số 4 : Đọc sách như một nghệ thuật 5 : 01

Sách hay mỗi ngày số 4 : Đọc sách như một nghệ thuật

Sách Cho Cuộc Sống

3718

Sách Hay Mỗi Ngày Số 126 : Bộ Sách Vua Bán Lẻ 5 : 01

Sách Hay Mỗi Ngày Số 126 : Bộ Sách Vua Bán Lẻ

Sách Cho Cuộc Sống

1038

Sách Hay Mỗi Ngày Số 15 : Tại Sao Quốc Gia Thất Bại 4 : 58

Sách Hay Mỗi Ngày Số 15 : Tại Sao Quốc Gia Thất Bại

Sách Cho Cuộc Sống

2121

Bài viết đánh giá