Sữa bột Enfalac Premature Formula A+ - hộp 400g (dành cho trẻ thiếu tháng, nhẹ cân)
Sữa bột Enfalac Premature Formula A+ - hộp 400g (dành cho trẻ thiếu tháng, nhẹ cân)Sữa bột Enfalac Premature Formula A+ - hộp 400g (dành cho trẻ thiếu tháng, nhẹ cân)Sữa bột Enfalac Premature Formula A+ - hộp 400g (dành cho trẻ thiếu tháng, nhẹ cân)Sữa bột Enfalac Premature Formula A+ - hộp 400g (dành cho trẻ thiếu tháng, nhẹ cân)Sữa bột Enfalac Premature Formula A+ - hộp 400g (dành cho trẻ thiếu tháng, nhẹ cân)

16 đánh giá

Cho trẻ sinh non, nhẹ cân
Dưỡng chất thiết yếu
Bé phát triển toàn diện


Giá tốt nhất từ Sendo : 195,000₫ Sendo
16 sản phẩm giá từ 195,000₫ - 229,200₫
Đánh giá từ người mua
anhoangdien

Đã mua tại Shopee

Shop phục vụ rất tốt
03-11
Bài viết đánh giá
Gợi ý tìm kiếm