Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL
Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LLSwitch Cisco WS-C2960X-24TS-LL

1 đánh giá

Tính an ninh tích hợp, bao gồm kiếm soát đăng nhập mạng (NAC)
Chất lượng dịch vụ (QoS) tiên tiến và tính uyển chuyển
Các dịch vụ thông minh cho biên mạng


Giá tốt nhất từ Shopee : 13,890,000₫ Shopee
4 sản phẩm giá từ 13,890,000₫ - 26,275,000₫
4 nơi bán, giá từ 13,890,000₫ - 26,275,000₫

Quay về trang chi tiết