Tã dán Moony size S 84 miếng (trẻ từ 4 - 8kg)
Tã dán Moony size S 84 miếng (trẻ từ 4 - 8kg)Tã dán Moony size S 84 miếng (trẻ từ 4 - 8kg)Tã dán Moony size S 84 miếng (trẻ từ 4 - 8kg)Tã dán Moony size S 84 miếng (trẻ từ 4 - 8kg)Tã dán Moony size S 84 miếng (trẻ từ 4 - 8kg)

25688 đánh giá

Có chất dưỡng da và vitamin E
Dành cho trẻ từ 6 -11 kg
Thấm hút rất tốt


Giá tốt nhất từ Shopee : 120,000₫ Shopee
117 sản phẩm giá từ 120,000₫ - 475,000₫
Đánh giá từ người mua
emilyng.nb
emilyng.nb

Đã mua tại Shopee

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
emilyng.nb
02-11
tran.ly.111
tran.ly.111

Đã mua tại Shopee

Giao hàng siêu nhanh, đặt hôm trước hôm sau đã nhận được hàng, đóng hàng không cẩn thận lắm nhưng may không bị rách, chưa dùng nên chưa biết chất lượng sao. Giao đúng mẫu và size.
tran.ly.111
04-04
hangnguyen591

Đã mua tại Shopee

Đã nhận được bịch moony vỏ mới. Hơi hoang mang..... Bóc ra so sánh với loại cũ thì vẫn thích loại cũ hơn 😩😩😩
hangnguyen591
18-05
hamyvank8

Đã mua tại Shopee

Hài lòng hài long hài mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnnnn
hamyvank8
21-01
nguyenthinhat93
nguyenthinhat93

Đã mua tại Shopee

Sản phẩm chất lượng tốt, giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, sẽ còn ủng hộ shop.
nguyenthinhat93
24-05
chanvaybutchi
chanvaybutchi

Đã mua tại Shopee

Bỉm chất lượng, mình dùng từ đứa lớn đến đứa bé rồi, lần nào cũng chỉ mua của shop thôi. Giao hàng siêu nhanh.
chanvaybutchi
25-01
Bài viết đánh giá
Gợi ý tìm kiếm