Thiết bị hỗ trợ xông thuốc Rossmax AS175
Thiết bị hỗ trợ xông thuốc Rossmax AS175Thiết bị hỗ trợ xông thuốc Rossmax AS175Thiết bị hỗ trợ xông thuốc Rossmax AS175Thiết bị hỗ trợ xông thuốc Rossmax AS175Thiết bị hỗ trợ xông thuốc Rossmax AS175

Hiệu quả cao giúp bạn dễ dàng hít vào và thở ra
Có quy định đồng hồ đo liều hít
Mặt nạ silicone mềm mại và linh hoạt cung cấp việc truyền khí thoải mái
Thiết kế di động và dễ dàng nắm giữ


Giá tốt nhất từ Shopee : 200,000₫ Shopee
5 sản phẩm giá từ 200,000₫ - 290,000₫
Bài viết đánh giá