Thiết bị hội nghị Cisco Telepresence SX20
Thiết bị hội nghị Cisco Telepresence SX20Thiết bị hội nghị Cisco Telepresence SX20Thiết bị hội nghị Cisco Telepresence SX20Thiết bị hội nghị Cisco Telepresence SX20

Giá tốt nhất từ Shopee : 70,000,000₫ Shopee
2 sản phẩm giá từ 70,000,000₫ - 144,800,000₫
2 nơi bán, giá từ 70,000,000₫ - 144,800,000₫
Đánh giá trên Youtube
Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến CISCO SX 20 | Giải pháp truyền hình trực tuyến 3 : 02

Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến CISCO SX 20 | Giải pháp truyền hình trực tuyến

Dong Vu

597

Hội Nghị Truyền Hình Cisco SX20- SUNMEDIA 2 : 56

Hội Nghị Truyền Hình Cisco SX20- SUNMEDIA

SUNMEDIA CORPORATION

928

Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình hội nghị truyền hình trực tuyến AVAYA 6 : 03

Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình hội nghị truyền hình trực tuyến AVAYA

Dong Vu

169

CISCO TELEPRESENCE SX20 2 : 15

CISCO TELEPRESENCE SX20

Công Ty Cổ Phần Lý Nguyễn

36

Bài viết đánh giá