Tủ đông Darling DMF-3888WX - 370 lít
Tủ đông Darling DMF-3888WX - 370 lítTủ đông Darling DMF-3888WX - 370 lítTủ đông Darling DMF-3888WX - 370 lítTủ đông Darling DMF-3888WX - 370 lítTủ đông Darling DMF-3888WX - 370 lít

Tủ đông mát 2 ngăn
Công suất
Dàn lạnh ống nhôm
Lòng tủ côi phẳng phủ nhựa
Thân tủ dầy giữ nhiệt tốt


Giá tốt nhất từ Sendo : 4,609,000₫ Sendo
3 sản phẩm giá từ 4,609,000₫ - 5,500,000₫
Bài viết đánh giá
Gợi ý tìm kiếm