Xuân Diệu - Thơ và đời - Lữ Huy Nguyên (Sưu tầm & tuyển chọn)
Xuân Diệu - Thơ và đời - Lữ Huy Nguyên (Sưu tầm & tuyển chọn)Xuân Diệu - Thơ và đời - Lữ Huy Nguyên (Sưu tầm & tuyển chọn)Xuân Diệu - Thơ và đời - Lữ Huy Nguyên (Sưu tầm & tuyển chọn)Xuân Diệu - Thơ và đời - Lữ Huy Nguyên (Sưu tầm & tuyển chọn)Xuân Diệu - Thơ và đời - Lữ Huy Nguyên (Sưu tầm & tuyển chọn)

12 đánh giá

Tuyển tập các tác phẩm đặc sắc và giới thiệu về cuộc đời Xuân Diệu
Giọng thơ chất chứa cái "tôi" mạnh mẽ
Ngôn ngữ trau chuốt, độc đáo, lời thơ sinh động


Giá tốt nhất từ Shopee : 42,900₫ Shopee
11 sản phẩm giá từ 42,900₫ - 59,000₫
11 nơi bán, giá từ 42,900₫ - 59,000₫
Đánh giá trên Youtube
Coco Chanel – Nữ Vương Thời Trang Và Huyền Thoại Nước Hoa Chanel No.5 11 : 24

Coco Chanel – Nữ Vương Thời Trang Và Huyền Thoại Nước Hoa Chanel No.5

Người Nổi Tiếng

14530

Bài viết đánh giá
Gợi ý tìm kiếm