Bảng giá các loại lốp ô tô Ford cập nhật thị trường năm 2018

17-03-2020

Giá các dòng xe ô tô Ford Focus, Ford Escape,…sẽ được thống kê chi tiết trong bảng dưới đây

 

 

Bảng giá các loại lốp dành cho ô tô Ford cập nhật thị trường năm 2018

Tên lốp

Hình ảnh

Giá (VNĐ/lốp)

Giá lốp ô tô Ford Ecosport

Lốp Goodyear 205/60R16

 

 

1,970,000

 

 

 

Lốp Kumho 205/60R16

 

 

 

1,485,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Focus

Lốp Goodyear 205/60R16

 

 

1,970,000

 

 

 

Lốp Goodyear 205/55R16

 

2,330,000

 

 

 

Lốp Goodyear 195/65R15

 

 

1,550,000

 

 

 

Lốp Kumho 205/60R16

 

 

 

1,485,000

 

 

Lốp Kumho 205/55R16

 

 

 

1,490,000

 

 

 

Lốp Kumho 195/65R15

 

 

 

1,260,000

 

 

 

Lốp Hankook 205/60R16

 

 

1,660,000

 

 

 

Lốp Hankook 205/55R16

 

 

1,630,000

 

 

 

Lốp Hankook 195/65R15

 

 

1,250,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 205/60R16

 

 

 

1,881,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 195/65R15

 

 

1,617,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Fiesta 1.5 Trend

Lốp Goodyear 185/55R15

 

 

1,860,000

 

 

 

Lốp Hankook 185/55R15

 

 

1,400,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 185/55R15

 

 

1,969,000

 

 

 

Lốp Michelin 185/55R15

 

 

1,936,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Fiesta 1.5 Titanium

Lốp Goodyear 195/50R16

 

2,070,000

 

 

 

Lốp Kumho 195/50R16

 

 

 

1,490,000

 

 

 

Lốp Hankook 195/50R16

 

 

 

1,600,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 195/50R16

 

 

 

2,079,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Fiesta 1.5 Sport

Lốp Goodyear 195/50R16

 

 

 

2,070,000

 

 

Lốp Kumho 195/50R16

 

 

 

1,490,000

 

 

 

Lốp Hankook 195/50R16

 

 

1,600,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 195/50R16

 

 

 

2,079,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Escape 2.3 XLS

Lốp Goodyear 215/70R16

 

 

2,550,000

 

 

 

Lốp Goodyear 225/70R15

 

 

2,500,000

 

 

 

Lốp Kumho 215/70R16

 

 

 

1,720,000

 

 

 

Lốp Hankook 215/70R16

 

 

2,540,000

 

 

 

Lốp Hankook 225/70R15

 

 

1,900,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 215/70R16

 

 

3,366,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 225/70R15C 6PR

 

2,530,000

 

 

 

Lốp Michelin 215/70R16

 

 

3,410,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Escape 2.3 XLT

Lốp Goodyear 235/70R16

 

 

3,200,000

 

 

 

Lốp Goodyear 215/70R16

 

 

2,550,000

 

 

 

Lốp Kumho 235/70R16

 

 

 

2,300,000

 

 

 

Lốp Kumho 215/70R16

 

 

 

1,720,000

 

 

 

Lốp Hankook 235/70R16

 

 

2,610,000

 

 

 

Lốp Hankook 215/70R16

 

 

 

2,540,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 235/70R16

 

 

 

3,751,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 215/70R16

 

 

 

3,366,000

 

 

 

Lốp Michelin 235/70R16

 

 

3,465,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Everest

Lốp Goodyear 245/70R16

 

 

3,720,000

 

 

 

Lốp Kumho 255/60R18

 

 

 

2,650,000

 

 

 

Lốp Kumho 245/70R16

 

 

 

2,300,000

 

 

 

Lốp Hankook 255/60R18

 

3,220,000

 

 

 

Lốp Hankook 245/70R16

 

 

3,000,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 255/60R18

 

 

 

7,271,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 255/60R18 XLPR

 

 

5,907,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 245/70R16

 

 

 

3,993,000

 

 

 

Lốp Michelin 255/60R18

 

 

 

5,780,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Ranger

Lốp Goodyear 265/65R17

 

 

 

4,030,000

 

 

 

Lốp Goodyear 245/70R16

 

 

3,720,000

 

 

 

Lốp Goodyear 235/75R15

 

 

2,633,000

 

 

 

Lốp Goodyear 215/70R15C

 

 

2,500,000

 

 

 

Lốp Kumho 265/60R18

 

 

 

2,870,000

 

 

 

Lốp Kumho 265/65R17

 

 

 

2,550,000

 

 

 

Lốp Kumho 245/70R16

 

 

 

2,300,000

 

 

 

Lốp Kumho 235/75R15

 

 

 

2,120,000

 

 

 

Lốp Hankook 265/60R18

 

 

 

4,140,000

 

 

 

Lốp Hankook 265/65R17

 

 

 

3,450,000

 

 

 

Lốp Hankook 255/70R16

 

 

3,140,000

 

 

 

Lốp Hankook 245/70R16

 

 

3,000,000

 

 

 

Lốp Hankook 265/70R15

 

 

 

2,910,000

 

 

 

Lốp Hankook 235/75R15

 

 

2,240,000

 

 

 

Lốp Hankook 215/70R15

 

 

2,190,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 245/70R16

 

 

 

3,993,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 265/70R15

 

 

3,839,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 215/70R15

 

 

 

3,454,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Transit

Lốp Kumho 215/75R16

 

 

 

2,180,000

 

 

 

Lốp Hankook 215/75R16

 

 

2,820,000

 

 

 

Lốp Michelin 215/75R16C

 

2,968,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Mondeo

Lốp Goodyear 225/50R17

 

 

2,650,000

 

 

 

Lốp Goodyear 205/55R16

 

 

2,330,000

 

 

 

Lốp Kumho 225/50R17

 

 

 

1,780,000

 

 

 

Lốp Kumho 205/55R16

 

 

 

1,490,000

 

 

 

Lốp Hankook 225/50R17

 

2,100,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 225/50R17

 

 

 

2,563,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Ford Laser

Lốp Goodyear 185/65R14

 

 

1,350,000

 

 

 

Lốp Kumho 185/65R14

 

 

 

1,060,000

 

 

 

Lốp Hankook 185/65R14

 

 

1,070,000