Bảng giá chậu rửa bát Sơn Hà cập nhật tháng 5/2018

17-03-2020

Chậu rửa inox Sơn Hà có mức giá rẻ nhất thay đổi nhẹ theo xu hướng giảm giá từ vài chục nghìn đồng so với thời điểm 5 tháng trước.

 

Bảng giá chậu rửa bát Sơn Hà cập nhật tháng 5/2018(VND)
Tên sản phẩm Hình ảnh sp Giá rẻ nhất (VND)

Chậu rửa bát Sơn Hà SH-1H447 (1H-447)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH-1H447 (1H-447) 190.000

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH3HB890 (SH 3HB-890)

 

Chậu rửa bát inox Sơn Hà SH3HB890 (SH 3HB-890) 670.000

Chậu rửa bát Inox Sơn Hà SH2H680 (SH-2H-680)

Chậu rửa bát Inox Sơn Hà SH2H680 (SH-2H-680) 580.000

Chậu rửa inox Sơn Hà SH1H-690 (SH-1H690)

Chậu rửa inox Sơn Hà SH1H-690 (SH-1H690) 500.000

Chậu rửa Inox Sơn Hà SH N1H-460

Chậu rửa Inox Sơn Hà SH N1H-460 408.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2HB945 (SH 2HB-945)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2HB945 (SH 2HB-945) 680.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH1HB795 (SH-1HB-795)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH1HB795 (SH-1HB-795) 410.000

Chậu rửa bát Inox Sơn Hà SH3H865 (SH 3H-865)

 

 

Chậu rửa bát Inox Sơn Hà SH3H865 (SH 3H-865) 619.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2HB1000 (H 2HB-1000)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2HB1000 (H 2HB-1000) 640.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H800 (SH 2H-800)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H800 (SH 2H-800) 589.000

Chậu rửa bát 2 hộc Sơn Hà SH2H715 (SH-2H-715)

 

Chậu rửa bát 2 hộc Sơn Hà SH2H715 (SH-2H-715) 529.000

Chậu rửa bát sơn hà SH 1HB-800

 

 

Chậu rửa bát sơn hà SH 1HB-800 490.000

Chậu rửa bát Sơn hà N2H-760

 

https://review.123mua.net/Images/Uploaded/Share/2016/04/07/Bang-gia-chau-rua-bat-Son-Ha-cap-nhat-thang-42016c_13.jpg 580.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 2H1200

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 2H1200 950.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H1B1200 (SH-2H1B-1200)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H1B1200 (SH-2H1B-1200) 730.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 1HB 790

 

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 1HB 790 355.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H860 (SH 2H-860)

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H860 (SH 2H-860) 660.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H-790 (SH 2H-790)

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH2H-790 (SH 2H-790) 650.000

Chậu rửa bát Sơn hà SH 2H1B-1005

 

 

Chậu rửa bát Sơn hà SH 2H1B-1005 940.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 2HB-1200

 

 

Chậu rửa bát Sơn Hà SH 2HB-1200 650.000

Chậu rửa inox Sơn Hà SH3H1B-890

 

 

Chậu rửa inox Sơn Hà SH3H1B-890 850.000

Chậu rửa bát Sơn Hà SH3H1000 (SH-3H-1000)

Chậu rửa bát Sơn Hà SH3H1000 (SH-3H-1000) 770.000

Chậu rửa bát Sơn hà SH 1H460

 

 

Chậu rửa bát Sơn hà SH 1H460 380.000

*Cập nhật mức giá rẻ nhất tại các nơi bán khác nhau thời điểm tháng 5/2018; kích vào tên sản phẩm để sang trang có nơi bán và so sánh giá. (Vnd)