Bảng giá quạt cây đứng Mitsubishi cập nhật tháng 3/2019

17-03-2020

Quạt đứng Mitsubishi luôn là lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến thiết bị làm mát gia đình nhờ có công suất cao và hoạt động bền bỉ.

Quạt cây luôn được xem là thiết bị làm mát với công suất mạnh mẽ nhất trong số các dòng quạt điện cơ , thiết kế của quạt đứng cũng là lợi thế khi có thể tạo gió trong một không gian rộng hơn so với các dòng quạt khác.

* Giá quạt cây Mitsubishi giá rẻ nhất được cập nhật tháng 3/2019 ở bảng dưới đây giúp cho người dùng lựa chọn và mua sắm kinh tế, tiện lợi nhất.

 

Bảng giá quạt cây đứng Mitsubishi cập nhật tháng 3/2019(VND)
Tên mã quạt Mitsubishi Hình ảnh sản phẩm Giá quạt cây Mitsubishi
Quạt cây đứng Mitsubishi LV16RQ (LV16-RQ) Quạt cây đứng Mitsubishi LV16RQ (LV16-RQ) 1.500.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RR (LV16-RR/ LV-16RR), Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RR (LV16-RR/ LV-16RR), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ CY-RD/ CY-BL/ SF-GR 1.580.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi R30-HRR – 49W Quạt cây - đứng Mitsubishi R30-HRR - 49W 1.700.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RT (LV-16RT) – Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RT (LV-16RT) - màu: CYBL/ CYGY/ SFGR/ SFGY/ CYRD/ CYGR 1.499.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RM (LV16-RM/ Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RM (LV16-RM/ LV-16RM), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ CY-RD/ CY-BL/ SF-GR 1.590.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RP (LV16-RP/ LV-16RP), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RP (LV16-RP/ LV-16RP), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ CY-RD/ CY-BL/ SF-GR 1.550.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi R30HRP (R30-HRP-W) – 55W Quạt cây - đứng Mitsubishi R30HRP (R30-HRP-W) - 55W 1.590.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RS (LV16-RS/ LV-16RS) Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RS (LV16-RS/ LV-16RS), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ CY-RD/ CY-BL/ SF-GR 1.390.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RK (LV-16RK/(LV16-RK) Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RK (LV-16RK/(LV16-RK), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ CY-RD/ CY-BL/ SF-GR 1.390.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16SRTCYGY thân thẳng Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16SRTCYGY thân thẳng - màu: CYGY/ CYRD 1.390.000
Quạt cây – đứng Mitsubishi LV16RJ (LV16-RJ/ LV-16RJ), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ Quạt cây - đứng Mitsubishi LV16RJ (LV16-RJ/ LV-16RJ), màu: SF-GY/ CY-GR/ CY-GY/ CY-RD/ CY-BL/ SF-GR 1.570.000

*Cập nhật mức giá rẻ nhất tại các nơi bán khác nhau thời điểm tháng 3/2019; kích vào tên sản phẩm để sang trang có nơi bán và so sánh giá. (Vnd)