Các bước cài đặt máy in trong Windows 10

17-03-2020

Nếu bạn sở hữu máy tính sử dụng Window 10 thì việc kết nối máy in với PC hoặc thêm máy in mới vào mạng nội hạt là rất dễ dàng, bạn có thể bắt đầu in mà không cần cài đặt thêm phần mềm in riêng, tuy nhiên bạn có thể hỗ trợ máy […]

Nếu bạn sở hữu máy tính sử dụng Window 10 thì việc kết nối máy in với PC hoặc thêm máy in mới vào mạng nội hạt là rất dễ dàng, bạn có thể bắt đầu in mà không cần cài đặt thêm phần mềm in riêng, tuy nhiên bạn có thể hỗ trợ máy in bổ sung qua Windows Update.

Lưu ý

Hiện tại một số máy in có thể không hoạt động với phiên bản mới như Window 10 S, nếu bạn sử dụng máy tính chạy chương trình này, có thể xem hỗ trợ thêm trên các thiết bị Window 10 S để sử dụng được máy in.

Cài đặt hoặc thêm máy in không dây

Đi tới Bắt đầu  > Cài đặt  > Thiết bị > Máy in và Máy quét.

Chọn Thêm máy in hoặc máy quét. Đợi máy tính tìm các máy in lân cận, sau đó chọn máy in bạn muốn sử dụng và chọn Thêm thiết bị.

Windows sẽ tìm thấy máy in nhanh chóng nếu kết nối mạng đang ổn định, các dòng máy in trên mạng như máy in bluetooth, máy in không dây hoặc máy in kết nối với máy tính khác và chia sẻ trên mạng đều là những thiết bi PC của bạn có thể truy cập. Chỉ cần có quyền cài đặt máy in vào một số máy in là bạn có thể thực hiện in ấn ngay.

Lưu ý

  • Máy in và PC luôn cần kết nối với cùng một mạng mới có thể tìm và cài đặt máy in, dù bạn dùng điểm truy nhập không dây, bộ mở rộng hay các bộ định tuyến không dây có SSID riêng.
  • Nếu bạn có máy in không dây mới chưa được thêm vào mạng nội hạt, hãy đọc hướng dẫn kèm theo máy in và kiểm tra trang web của nhà sản xuất máy in để tìm hiểu thêm và để tải phần mềm cập nhật cho máy in của bạn.

Để cài đặt hoặc thêm máy in cục bộ

Trong hầu hết các trường hợp, tất cả mọi việc bạn cần làm để thiết lập máy in là kết nối máy in đó với PC. Chỉ cần cắm cáp USB từ máy in vào cổng USB hiện có trên PC và bật máy in.

Đi tới Bắt đầu  > Cài đặt  > Thiết bị > Máy in và Máy quét.

Tìm trong Máy in & Máy quét để xem máy in của bạn được cài đặt chưa.

Nếu bạn không thấy thiết bị của mình, hãy chọn Thêm máy in hoặc máy quét.

Đợi thiết bị tìm máy in khả dụng, chọn máy in bạn muốn sử dụng rồi chọn Thêm thiết bị.

Trong trường hợp thực hiện các thao tác trên mà máy in không in được thì bạn có thể tìm hiểu hướng dẫn của nhà sản xuất để khắc phục sự cố hoặc cập nhật trình điều khiển mới nhất.