Chi phí thay lốp xe ô tô Mitsubishi bao nhiêu tiền năm 2019?

17-03-2020

Chi tiết về giá và nơi bán xe ô tô Mitsubishi sẽ được thống kê chi tiết trong bảng dưới đây.

Bảng giá các loại
lốp dành cho ô tô Mitsubishi năm 2019

Tên lốp

Hình ảnh

Giá (VNĐ/lốp)

Giá lốp ô tô Mitsubishi Zinger
2.4

Lốp Goodyear 225/60R16

 

 

2,230,000

 

 

 

Lốp Kumho 225/60R16

 

 

 

1,670,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Grandis

Lốp Kumho 215/55R17

 

 

 

1,840,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 215/55R17a

 

 

 

2,860,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Lancer

Lốp Goodyear 195/60R15

 

 

 

1,610,000

 

 

 

Lốp Goodyear 185/65R14

 

 

 

1,350,000

 

 

 

Lốp Kumho 195/60R15

 

 

 

1,260,000

 

 

 

Lốp Kumho 185/65R14

 

 

1,060,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Mirage

Lốp Hankook 175/55R15

 

 

 

1,070,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Triton

Lốp Goodyear 205R16

 

 

 

2,750,000

 

 

 

Lốp Kumho 245/65R17

 

 

 

2,300,000

 

 

 

Lốp Hankook 245/65R17

 

 

 

2,970,000

 

 

 

Lốp Hankook 205R16

 

 

 

2,610,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 245/65R17

 

 

 

3,146,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 205R16C 8PR

 

 

 

2,882,000

 

 

 

Lốp Michelin 205/80R16

 

 

 

4,598,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Pajero

Lốp Goodyear 265/65R17

 

 

 

4,030,000

 

 

 

Lốp Goodyear 245/70R16

 

 

 

3,720,000

 

 

 

Lốp Kumho 265/65R17

 

 

 

2,550,000

 

 

 

Lốp Kumho 245/70R16

 

 

 

2,300,000

 

 

 

Lốp Hankook 265/65R17

 

 

 

3,450,000

 

 

 

Lốp Hankook 245/70R16

 

 

 

3,000,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 265/65R17

 

 

 

4,455,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 245/70R16

 

 

 

3,993,000

 

 

Lốp Michelin 265/65R17

 

 

 

4,269,000

 

 

Lốp Michelin 245/70R16

 

 

3,918,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Pajero Sport

Lốp Goodyear 265/65R17

 

 

 

4,030,000

 

 

 

Lốp Kumho 265/65R17

 

 

 

2,550,000

 

Lốp Kumho 245/65R17

 

 

 

2,300,000

 

 

 

Lốp Hankook 265/65R17

 

 

 

3,450,000

 

 

 

Lốp Hankook 245/65R17

 

 

 

2,970,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 265/65R17

 

 

 

4,455,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 245/65R17

 

 

 

3,146,000

 

 

 

Lốp Michelin 265/65R17

 

 

4,269,000

 

 

 

Lốp Yokohama 265/65R17

 

 

 

3,710,000

 

 

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Outlander

Lốp Goodyear 215/70R16

 

 

 

2,550,000

 

 

 

Lốp Kumho 215/70R16

 

 

 

1,720,000

 

 

 

Lốp Hankook 215/70R16

 

 

 

2,540,000

 

 

 

Lốp Bridgestone 215/70R16

 

 

 

3,366,000

 

 

 

Lốp Michelin 215/70R16

 

 

 

3,410,000

 

 

 

Lốp Nexen 215/70R16

2,600,000

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Outlander Sport

Lốp Hankook 215/60R17

 

 

 

2,480,000

 

 

 

Lốp Michelin 215/60R17

 

 

3,075,000

 

Giá lốp ô tô Mitsubishi
Jolie

Lốp Goodyear 185R14C

 

 

 

1,460,000

 

 

 

Lốp Kumho 185R14

 

 

 

1,430,000

 

 

Lốp Hankook 185R14

 

 

 

1,780,000

 

 

Lốp Michelin 185R14C

 

 

2,013,000