Lịch thi THPT chính thức và các môn thi bắt buộc cho các thí sinh năm 2018

17-03-2020

Vừa qua, Bộ Giáo Dục – Đào tạo đã công bố lịch thi chính thức cho kì thi THPT và các môn thi đã được ấn định cho các sỹ tử tham gia kì thi năm nay.

Bộ GD-ĐT vừa công bố kỳ thi THPT quốc gia 2018. Theo đó kỳ thi
sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 – 27.6.2018

Lịch thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia
chính thức năm 2018

lịch thi thpt chính thức 2018

Lịch thi THPT Quốc Gia chính thức 2018

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Các môn thi bắt buộc trong kì thi tốt
nghiệp THPT Quốc Gia 2018

Thí sinh sẽ làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các
môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn
Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Như vậy để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự
thi 4 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và
1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Dành cho đối tượng thí sinh học chương
trình GDTX cấp THPT
: phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi
độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số
2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp. Điểm bài
thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt
nghiệp THPT.

Những nguyên tắc thí sinh cần nhớ khi
tham dự kì thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp
thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này, nếu bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ
bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận
tốt nghiệp THPT.

Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài
thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét
công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải
dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành
phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét
tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ,
TC.

Hình thức thi của các bài thi tốt
nghiệp THPT 2018

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình
thức trắc nghiệm; môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Thời gian cho các môn thi: bài thi Toán có thời gian 90 phút,
Ngoại ngữ 60 phút, môn Ngữ văn thi trong 150 phút. Các bài thi tổ
hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có
thời gian là 50 phút.

123mua.vn –
Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm
giá rẻ nhất Việt Nam