Top 30 điều hòa 2 chiều PANASONIC tốt nhất giá rẻ nhất vẫn “hot” cho mọi gia đình

17-03-2020

Điều hòa 2 chiều Panasonic là lựa chọn tìm mua của nhiều người tiêu dùng cho gia đình. Đây là Top 30 điều hòa 2 chiều PANASONIC tốt nhất giá rẻ nhất vẫn “hot” cho mọi gia đình không thể bỏ qua mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo:

Top 30 điều hòa 2 chiều PANASONIC tốt
nhất giá rẻ nhất vẫn “hot” cho mọi gia đình

 

Sản phẩm

Giá (VNĐ)

Điều hòa Panasonic CU/CS-A9KKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU

Điều hòa Panasonic CU/CS-A9RKH-8 –
Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU

7.990.000

Điều hòa Panasonic CS-A9MKH-8 / CU-A9MKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU

Điều hòa Panasonic CS-A9MKH-8 /
CU-A9MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU

9.390.000

Điều hòa Panasonic CS-A9NKH-8 / CU-A9NKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU

Điều hòa Panasonic CS-A9NKH-8 /
CU-A9NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU

9.450.000

Điều hòa Panasonic CS/CU-A9JKH - Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU

Điều hòa Panasonic CS/CU-A9JKH –
Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU

9.800.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-A9PKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU

Điều hòa Panasonic CU/CS-A9PKH-8 –
Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU

10.290.000

Điều hòa Panasonic CS-QA9QKH-8 (CU-QA9QKH-8) - Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU

Điều hòa Panasonic CS-QA9QKH-8
(CU-QA9QKH-8) – Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU

10.760.000

Điều hòa Panasonic CS-A12KKH-8 / CS-A12KKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

Điều hòa Panasonic CS-A12KKH-8 /
CS-A12KKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

10.800.000

Điều hòa Panasonic CS-A12MKH-8 / CU-A12MKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 12200 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-A12MKH-8 /
CU-A12MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 12200 BTU, Inverter

10.950.000

Điều hòa Panasonic CS-A12NKH-8 (CU-A12NKH-8) - Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

Điều hòa Panasonic CS-A12NKH-8
(CU-A12NKH-8) – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

11.000.000

Điều hòa Panasonic CS-E9NKH-8 / CU-E9NKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-E9NKH-8 /
CU-E9NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter

11.990.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-A12PKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

Điều hòa Panasonic CU/CS-A12PKH-8
– Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

12.150.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-E9PKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CU/CS-E9PKH-8 –
Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU, Inverter

12.450.000

Điều hòa Panasonic CS-E9JKR / CU-E9JKR - Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-E9JKR /
CU-E9JKR – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter

12.537.000

Điều hòa Panasonic CS-E12LKR / CU-E12LKR - Treo tường, 2 chiều Inverter, 11900 BTU

Điều hòa Panasonic CS-E12LKR /
CU-E12LKR – Treo tường, 2 chiều Inverter, 11900 BTU

12.600.000

Điều hòa Panasonic CS-E9LKR-8 / CU-E9LKR-8 - Treo tường, 2 chiều, 8870 BTU

Điều hòa Panasonic CS-E9LKR-8 /
CU-E9LKR-8 – Treo tường, 2 chiều, 8870 BTU

12.810.000

Điều hòa Panasonic E9MKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic E9MKH-8 – Treo
tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter

12.880.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-A12JKH - Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

Điều hòa Panasonic CU/CS-A12JKH –
Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

12.900.000

Điều hòa Panasonic CS-QA12QKH-8 (CU-QA12QKH-8) - Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

Điều hòa Panasonic CS-QA12QKH-8
(CU-QA12QKH-8) – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU

13.230.000

Điều hòa Panasonic CS-E12NKH-8 / CU-E12NKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-E12NKH-8 /
CU-E12NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter

13.350.000

Điều hòa Panasonic E12MKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic E12MKH-8 – Treo
tường, 2 chiều, 12000 BTU, Inverter

13.986.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-E12PKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CU/CS-E12PKH-8
– Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter

14.000.000

Điều hòa Panasonic CS-QE9QKH-8 (CU-QE9QKH-8) - Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-QE9QKH-8
(CU-QE9QKH-8) – Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU, Inverter

14.590.000

Điều hòa Panasonic CS-E12JKR / CU-E12JKR - Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-E12JKR /
CU-E12JKR – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter

15.000.000

Điều hòa Panasonic CU-E18MKH-8 / CS-E18MKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 18100 BTU

Điều hòa Panasonic CU-E18MKH-8 /
CS-E18MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18100 BTU

15.351.000

Điều hòa Panasonic CS-A18KKH-8 / CS-A18KKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU

Điều hòa Panasonic CS-A18KKH-8 /
CS-A18KKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU

16.002.000

Điều hòa Panasonic CU-A18JKH / CS-A18JKH - Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU

Điều hòa Panasonic CU-A18JKH /
CS-A18JKH – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU

16.990.000

Điều hòa Panasonic CU-A18MKH-8 / CS-A18MKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU

Điều hòa Panasonic CU-A18MKH-8 /
CS-A18MKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU

17.500.000

Điều hòa Panasonic CS-A18NKH-8 / CU-A18NKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU

Điều hòa Panasonic CS-A18NKH-8 /
CU-A18NKH-8 – Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU

17.500.000

Điều hòa Panasonic CU/CS-A18PKH-8 - Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU

Điều hòa Panasonic CU/CS-A18PKH-8
– Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU

18.291.000

Điều hòa Panasonic CS-E18LKR / CU-E18LKR - Treo tường, 2 chiều, 18100 BTU, Inverter

Điều hòa Panasonic CS-E18LKR /
CU-E18LKR – Treo tường, 2 chiều, 18100 BTU, Inverter

18.900.000

 

Để mua được điều
hòa
2 chiều Panasonic tốt giá rẻ nhất bạn đừng quên truy cập
thường xuyên cổng thông tin so sánh giá 123Mua.Com.Vn để khảo giá
tất cả các nơi bán trước khi quyết định mua sắm nhé!

Máy điều hòa 2 chiều
Panasonic 9000btu có gì tốt mà lại được nhiều người tiêu dùng tìm
mua tới vậy ?